Barns - Sally Hanrahan Photography
Dangberg Ranch Barn  #2 ~ Minden Nevada

Dangberg Ranch Barn #2 ~ Minden Nevada

Historical Dangberg Ranch Barn in Minden Nevada

barnranchdangbergmindennevadahistorical1870red roofcarson valley